Podsumowanie pierwszego roku pracy

AISAN Kogeneracja I Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wytworzyła 12.421,040 MWh energii elektrycznej brutto i 45.955,2 GJ ciepła zużywając 2.993.168 Nm3 paliwa gazowego, uzyskując roczną sprawność ogólną na poziomie 82,988% i wykazując oszczędność energii pierwotnej w wysokości 22,531%.