Przyjaźni lokalnemu środowisku!
Przyszłościowa technologia pozyskiwania energii powinna być bezpieczna, przyjazna dla środowiska naturalnego i elastyczna, a jej stosowanie korzystne cenowo.
Ilość wytworzonej energii
48.069.236
kWh
Stan na dzień 14.07.2024
Ilość wytworzonego ciepła
166.384
GJ
Stan na dzień 14.07.2024
Opis projektu

GI Hrubieszów Sp. z o.o. (początkowa nazwa: AISAN Kogeneracja I Sp. z o.o.) powstała w związku z realizacją inwestycji układu kogeneracyjnego w miejscowości Hrubieszów. Projekt polegał na budowie dwóch kontenerowych bloków zasilanych paliwem gazowym o mocy cieplnej 2,989 MWt i mocy elektrycznej do 2,8 MWe.

Zobacz film
Cele projektu
Dostawa ciepła wysokotemperaturowego do pobliskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w ramach tzw. podstawy zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym jak i w okresie letnim. Dodatkowo redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez utworzenie infrastruktury energetycznej na terenie miasta Hrubieszów związanej z budową układu kogeneracyjnego ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej.
Planowane efekty
Obniżenie kosztów finansowych ogrzewania obiektów w Hrubieszowie;
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
Budowanie świadomości o źródłach wytwórczych energii elektrycznej i ciepła
Wartość projektu
6.465.901PLN
Schemat działania
Układ kogeneracyjny w Hrubieszowie zbudowany jest z dwóch agregatów prądotwórczych o mocy 2MWe i 800kWe zasilanych paliwem gazowym. Wyprodukowane ciepło sprzedawane jest do Zakładu Energetyki Cieplnej, skąd trafia bezpośrednio do mieszkańców Hrubieszowa. Natomiast energia elektryczna oddawana jest do sieci dystrybucyjnej i sprzedawana do spółki obrotu.
Schemat działania
Aktualności związane z projektem
Pokaż wszystkie