3, 2, 1…

Po niespełna 2 latach od pomysłu AISAN Kogeneracja I Sp. z o.o. zrealizowała projekt układu kogeneracyjnego w Hrubieszowie. Pod koniec grudnia 2015 pod nadzorem głównego wykonawcy  Enerii Sp. z o.o. odbył się rozruch próbny mniejszego agregatu 800kWe, a w pierwszych dniach nowego roku odebrano pozytywnie pracę większej jednostki - 2MWe.

 

Uwiecznieniem prac było uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE/4439/24112/W/OŁO/2016/KK) wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 stycznia 2016 roku. Od tego momentu działalność Spółki opiera się na wytwarzaniu ciepła do Zakładu Energetyki Cieplnej, które  w postaci ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania trafia do lokalnej społeczności, oraz sprzedaży energii elektrycznej do współpracującej z AISAN spółki obrotu.

 

Zakładane sprawności roczne instalacji 2,8MWe kształtują się na poziomie: 43% przy wytwarzaniu ee, 40% przy wytwarzaniu ciepła i 87% dla sprawności całkowitej.